捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/>
:::

108年10月濟貧捐款芳名錄

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  

 

感謝您的慷慨捐贈,諮詢請洽

(02)2593-6611

(02)2593-6677

如有匿名需求請聯繫我們

我們會盡快為您處理

108年10月
        單位:新臺幣
收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 捐贈用途
第000009號 108/10/06 王靖傑 6,000 一般捐贈
第000010號 108/10/07 廖秀麗 1,000 一般捐贈
第000011號 108/10/07 陳怡樺 1,000 一般捐贈
第000012號 108/10/07 葉鈴鈴 2,000 一般捐贈
第000013號 108/10/07 黃張炳妹 1,000 一般捐贈
第000014號 108/10/07 阮良雄 5,000 一般捐贈
第000015號 108/10/07 林秀明 2,000 一般捐贈
第000016號 108/10/07 楊書甄 2,000 一般捐贈
第000017號 108/10/07 黃淳韶 2,000 一般捐贈
第000018號 108/10/07 柯秋華 1,000 一般捐贈
第000019號 108/10/07 孫齡華 1,000 一般捐贈
第000020號 108/10/07 1,000 一般捐贈
第000021號 108/10/07 黃快 3,000 一般捐贈
第000022號 108/10/07 林淑 500 一般捐贈
第000023號 108/10/07 蔡永祥 500 一般捐贈
第000024號 108/10/07 陳李麵 35,092 一般捐贈
第000025號 108/10/07 葉鈴鈴 10,000 一般捐贈
第000026號 108/10/07 張毓芸 10,000 一般捐贈
第000027號 108/10/07 張毓芸 36,000 一般捐贈
第000028號 108/10/07 陳郁玲 6,000 一般捐贈
第000029號 108/10/07 陳郁美 1,000 一般捐贈
第000030號 108/10/07 陳郁芬 1,000 一般捐贈
第000031號 108/10/07 賴柏瑋 1,000 一般捐贈
第000032號 108/10/07 薛樵澧 1,000 一般捐贈
第000033號 108/10/07 阮良雄 30,000 一般捐贈
第000034號 108/10/07 黃快 10,000 一般捐贈
第000035號 108/10/07 梁寶 12,000 一般捐贈
第000036號 108/10/07 葉鈴鈴 2,000 一般捐贈
第000037號 108/10/07 柯秋華 1,000 一般捐贈
第000038號 108/10/09 楊筑婷 1,000 一般捐贈
第000039號 108/10/09 蔡威廷 1,000 一般捐贈
第000040號 108/10/09 張幸惠 1,000 一般捐贈
第000041號 108/10/29 蔡寶麟 1,200 一般捐贈
第000042號 108/10/31 葉鈴鈴 2,000 一般捐贈
         
    總計: 191,292